Brugervejledning til hytterne
Før byggeriet af hytten påbegyndes er det vigtigt at kontrollere, at alle dele er med i pakken. Fremtag derfor materialelisten, tæl alle delene og læs tegningen nøje inden byggeriet startes.Nedgrav fundamentsblokke
I Danmark bør man grave et hul på min. 90 cm for at undgå frosthævning af blokkene om foråret. Vælg ikke blokkene for lange, da de skal kunne løftes op ad hullerne op til flere gange. Fyld resten af hullet op med stabilgrus. Når bundremmen er lagt på fundamentsblokkene, er det vigtigt, at alle sider er i vater før byggeriet fortsættes.

Bundrem/Fundamentsmateriale
Bundremsmaterialerne skrues sammen med metalvinkler og diagonalmålet kontrolleres.Vægmaterialerne monteres
På de hyttemodeller hvor terrassen er separat (Toronto og Garden Weekend), anbefales det at starte med vægmaterialerne, idet terrassedelen med fordel kan gemmes til slut. Følg nøje tegningen i denne fase, da alle vægmaterialerne er nummererede. Vægmaterialerne monteres ved, at man arbejder sig rundt om bundremmen, idet det første lag med materialer skrues fast til denne. Når man har nået 5-6 lag monteres døren og efter 10-11 lag monteres vinduer. Brug et stykke træ til at slå hjørnerne godt sammen som vist på foto. Vær opmærksom på, at vinduet er vendt den rette vej, så det ikke falder ud, når vinduet åbnes. Man kan frit vælge hvilken side vinduet på sidevæggen skal være på, idet materialerne er ens på begge sider. Herefter sættes de sidste lag af væggene op. Tagbjælker
Tagbjælkerne monteres på bag- og frontvæg. Vær omhyggelig med, at tagbjælkerne kommer helt ned i de udsavede spor. Taget monteres
Sortér tagmaterialerne, således at de pæneste sider vender ind i hytten. Det er en fordel at starte med at bygge taget fra terrassesiden og derefter arbejde sig bagover. Den profilerede side af loftsmaterialerne skal vende ind i hytten. Pres ikke not og fjer for hårdt sammen, da tagmaterialerne kan udvide sig i vinterperioden. Hyttegulvet monteres
Sortér i gulvmaterialerne for at få de smukkeste nærmest døren, og fortsæt videre ind i rummet. Vær opmærksom på, at not og fjer kommer godt ind i hinanden. Ønskes usynlige søm, vælges et dyksøm, der sømmes i 45 grader i den underste not ned i bundremsmaterialerne. Lakér gulvet første gang umiddelbart efter at hytten er færdigsamlet, så der ikke trænger snavs ned i træet.

Terrasse monteres (Toronto og Garden Weekend)
Montér bundremsmaterialerne for terrassen og derefter terrassegelænderet ifølge materialebeskrivelsen. Terrassebrædderne monteres med en lille afstand, så regnvand har nemmere passage. Tagpap
Tagpap limes eller svejses og sømmes fast på taget. Der startes nederst på taget og arbejdes opefter, mens der sørges for godt overlap så vandet ikke kan trænge ind. Tagpappen sømmes fast, der hvor der er tagbjælker, så der ikke kommer synlige søm igennem taget. Man kan også benytte Ondoline plader.

Udvendig maling og oliering af hytten
Tal med din lokale farvehandel. Vælg altid maling/olie af god kvalitet og mal aldrig hytten udvendig før træet er tørt.

Isolering af hytter
Når bundremmen til hyttesektionen er samlet, vendes den, og der sømmes hønsenet på. Vend derefter bundremmen igen og læg 10 cm isolation i og fastgør plastik over hele bundremmen.
Ønskes loftet isoleret kan vi levere indre loftbrædder, således at der er plads til 100mm isolering mellem de ydre og indre loftsbrædder.
Ved at isolere hytten, får man en hytte, der kan benyttes i længere tid om året.

Et godt råd
Kontakt nærmeste byggemarked og få icopals tagbog og den lille lune fra Rockwool gratis, som er gode hjælpemidler til lægning af tagpap og isolering af hytten.

 


 

Beskyt hytten mod vandindtrængning

Når I har samlet bundrammen er det en god ide at lægge en runde med klar silikone på bundrammen. Sørg for at silikonen rammer toppen af de yderste noter, således at der ikke kan komme vand ind imellem bundrammen og den første runde af vægmaterialer.

Når vinduer og yderdør monteres, fyldes åbningen mellem vindues/dør-karm og væg med klar silikone. Ved montering af vindue- og dørlistene på ydersiden af væggen, påføres klar silikone på bagsiden af alle listene.

På bagvæggen øverst i tagvinklen mellem væg og ydertag, lægges klar silikone langs med hele tagvinklen. Har I købt en hytte unden veranda og lille tagudhæng i front lægges også et lag klar silikone på denne side.

I alle hjørnesamlingerne lægges klar silikone (se foto). Påfør desuden godt med træbeskyttelsesolie på ydersiden i hjørnesamlingerne.

 

(C) Danfo Trading, Holmegårdsvej 29 B, 3100 Hornbæk, tlf. 49 70 48 74